Üheks üldteada võimaluseks riiki otstarbekamalt üleval pidada on piirata ülereguleerimist ja bürokraatiat (halduskoormust). Vähem erinevaid ametkondlikke loamenetlusi, kooskõlastamisi ja mittevajalike nõudeid tähendab vähemat riigikulu ja paremat ärikeskkonda ettevõtlikele.

Tarbetud regulatsioonid on ühiskonnale kulu, kuna õigusloome on riigile väga kallis lõbu. Ühe seaduseelnõu koostamine, vastuvõtmine ja jõustamine võib maksta miljoneid, kuna sellega kaasnevad uuringud ja analüüsid, seotud haldustoimingud ja vajadus kaasata väliseid eksperte, mõjuanalüüsid, kooskõlastamised, seadusandlikud menetlused parlamendis ja võimalikud muudatused kogu protsessi vältel, institutsioonide, isikute ja ametnike tööaeg. Kes teab vastust, mitme tarbetu regulatsiooni kehtestamata jätmine taganuks õpetajate streigi ärahoidmiseks vajaliku raha?