Ei läinud kaua aega, kui politsei, kaitseliidu ja kodukaitse mehed olid valmis ning ruttasid positsioonidele.