Stereotüübid saadavad ka vanuselt nooremaid naisi või neid, kes näevad välja nooremad. Ikka ja jälle kasutatakse arutelus väljendeid „kas tal on piisavalt senioorsust“, ka juhul kui nende töövaldkond on piisavalt keerukas ning vastutus samavõrd kaalukas kui teistel kolleegidel. Surve tõestada oma „senioorsust“, paneb pingutama, tegema rohkem taustatööd ning kokkuvõttes töötunde, mis võivad jääda vajaliku tunnustuse ja tähelepanuta.

Keskealisi naisi peetakse (kas tööandjate või nende endi poolt) keerukaks segmendiks, ilma täiendavate põhjendusteta. Liigsed peremured, teismelised lapsed, lisanduvad kilod ning stress – kõik see paneb küsima, kui palju on 45-aastasel naiskolleegil jõudu ja tahet panustada ettevõtte eesmärkidesse. Kuid millegipärast ei küsita nii samas eas meeskolleegide kohta, kes tõenäoliselt seisavad silmitsi sarnaste probleemidega.