Arvustan lühidalt igat kogusse kuuluvat kaheksat teost, enne kui hakkan lõpus üldistusi tegema, aga olgu kohe alustuseks öeldud, et tegemist on julgelt katsetavate ja omanäoliste filmidega, mis annavad põgusa ja hinnalise pilgu praeguste üsna mitmekeelsete kogukondade tegemistesse Eesti 21. sajandi esimese veerandi lõpus. Kirjutan filmidest selles järjekorras, nagu nad kogumikus linastuvad.