Segaduste vältimiseks olgu rõhutatud: Ukraina president on ka ülehomme ametis igati seaduslikult. Riigis kehtib sõjaseisukord ning valimiste ärajätmisele andis ülekaaluka heakskiidu Ukraina ülemraada, sh kõik valitsusparteid. Põhjusi selleks on üksjagu ning nende kõigi ühisnimetaja on Vene agressioon.