Videotes võib näha nii Jarikovi ennast kui ka tema kaaspatsiente, kohati vilksatavad kaadris ka osakonna töötajad. Üks töötaja saadab video kaudu filmijale õhusuudlusi, teine tervitab tööle saabudes patsiente. Osas videotes vesteldakse hooldajatega. On näha, kuidas Jarikov liigub mööda sundraviosakonna koridore, tõenäoliselt mobiiltelefoni kaamerana kasutades ja seda osaliselt varjates, astub palatitesse, vestleb kaaspatsientidega, nimetab nende nimesid. Osas videotes laseb ta haigetel „trikke” teha. Suurem osa materjali on aga filmitud duširuumis. Neis astub üles Jarikov ise ja loeb ette oma kaebusi.