Teiseks on tõesti olemas riiklikud, haigekassa kehtestatud hinnad ja need kehtivad siis, kui inimene kasutab arsti juures hüvitist. Meie hinnakiri on valminud koostöös hambaarstide liidu ja suuremate referentsasutustega, kus aluseks on võetud tegelikud kulud. Me oleme korduvalt öelnud, et haigekassa eesmärk ei ole kinni maksta kalleid asukohti või kasumit, vaid tasuda tegelike kulude eest õiglast hinda. Eelmisel aastal kulus hambaravihüvitiseks 13,4 miljonit eurot ja kuigi inimese kohta on seda 40 - 85 eurot aastas, moodustab tervikpilt päris suure summa.

Just madalama sissetulekuga

Hüvitise eesmärk, arvestades meie riigi tervishoiurahastamise võimalusi, on suunata arsti juurde just madalama sissetulekuga inimesed.