Oleme ilmselt jõudnud Euroopa kultuuris täiesti uude ajajärku, mil ühiskonna või riigi sekkumine pereellu on suurem kui kunagi varem. Tänapäeval on iga kodaniku kohus abi vajavast lapsest lastekaitsele teatada ja teatamata jätmine on omaette kuriteoliik.

Kui palju me saame ikkagi riiki usaldada?