Möödunud suvel uuris Targa linna tippkeskus FinEst Twins targa linna tippkeskus 36 Eesti linnalt ja omavalituselt kui targad on Eesti linnad.

Huvitaval kombel finantside puudust mainisid kohalikud omavalitsused vähe, pigem oldi arvamusel, et rahastuse leidmine ei ole takistuseks projektide läbiviimisel.