Oma kodu erastamise võimalusest ilma jäänud inimesed ehk nn sundüürnikud on aastakümneid väitnud, et nemad on omandireformi ohvrid, ja nõudnud neile tehtud kahju hüvitamist. Seni on see kõlanud kurtidele kõrvadele. Rahandusministeeriumi tellitud värskes uuringus omandireformi sotsiaalsete ja juriidiliste tagajärge kohta aga leiti, et toona tehti tõesti sundüürnikele liiga ja neile tuleks riigi võimaluste piires maksta valuraha. Soovitus valuraha maksta võib puudutada mitutkümmet tuhandet inimest.