Kui naaberriikides Soomes ja Rootsis, samuti mujal Euroopas, suudetakse selliseid pakendeid ümber töödelda, siis Eestis aetakse need lihtsalt ahju. Kodumaise joogikartongi Soome transportimine, nagu Eesti Pakendiringlus seda hiljuti tegema hakkas, ei kõla samuti ökolt – kui mõelda jäätmete transpordiga seotud keskkonnamõjudele. Tootjal võivad olla parimad kavatsused, kuid neist ei piisa.

Üks paradoks on toidutööstuse rohelisemaks muutmises veel. Kuigi tundub, et pakendikulu vähendamiseks oleks mõistlik müüa toitu suuremate kogustena ja suuremates pakendites, toob see tegelikult kaasa rohkem toidu raiskamist.