“Kriminaalasi on edastatud kõikidele politseijaoskondadele, kes peavad koguma tõendeid. Lisaks sellele võetakse vaktsineerimise ohvritelt ka tunnistusi, mille tulemusena on osad vaktsineerimiskeskused tunnistatud kuriteopaikadeks,” edastas saadik.

“Süüdistused on esitatud ka Ühendkuningriigi valitsuse ministritele, riigiteenistujatele ja ajakirjanikele ning meediakanalitele. Süüdistusega kaasnevad sajad tõendid ja tunnistajate ütlused, milles on ära märgitud ka vaktsineerimise tagajärjel kaasnenud surmad ning tõsised vaktsiinikahjustused. Toimiku nr on 6029679/21. Samuti on kaebuse vastu võtnud ka rahvusvaheline kriminaalkohus ning on andnud toimikule numbri OTP-CR-473/21.”

Postitus viitab nagu oleks kriminaalmenetlus seotud suunamuutusega, miks mõnes riigis koroonapiiranguid Omikronist hoolimata leevendatud on.

Nupuke on ülimenukas - seda on jagatud üle 900 korra, kommenteeritud üle 200. Sellest on vormistatud teade ka EKRE häälekandjas Uued Uudised, kajastust on leidnud Grünthali väide ka Tre Raadios. Teade oli üleval ka Järva Teatajast, kust see eemaldati kui info valeks osutus.

Jutt aga ei vasta tõele.

Kuidas on asi päriselt?

Metropolitani politsei on eitanud, et kriminaalmenetlust alustatud oleks (1). Nii BBC-le, AP-le kui ka Reutersile selgitas politsei esindaja, et numbri all 6029679/21 on koondatud kaebused, mis puudutavad koroonavaktsineerimist. Kuna sotsiaalmeedias on läinud valeväide menetluse alustamisest levima, on inimesed saatnud kaebusi politseile aina juurde. Kõik avaldused koondatakse Metropolitani politsei registris eeltoodud numbri alla. See aga ei tähenda, et menetlusega alustatud on või seda üleüldse tehakse.

“Praegusel hetkel pole meil tõendeid, mis viitaks, et toime on pandud kuritegu,” lisas Metropolitani politsei Reutersile.

Faktikontrolli on sotsiaalmeedias jaganud ka Hammersmithi ja Fulhami politseijaoskond.

Politsei ei ole kuulutanud vaktsineerimispunkte ka kuriteopaikadeks.

Sellest hoolimata levivad sotsiaalmeedias mitmed videod, kuidas end “teadlikuks ühiskonnaliikmeks” nimetavad inimesed vaktsiinipunktidesse sisse astuvad, annavad üle punkti juhatajale internetist prinditud paberi ja teatavad, et tegemist on kuriteopaigaga, mis kuulub kohesele sulgemisele.

Mõnes paigas on politsei olnud sunnitud provokaatoreid minema talutama.

Kriminaalkohtu menetlus väljamõeldud

Rahvusvaheline Kriminaalkohus Haagis pole samuti toimikut numbriga OTP-CR-473/21 avanud (2). Ühendkuningriigi asjus pole algatatud ka uurimist või eelmenetlust (3). Internetist leiab tõendeid, et möödunud aasta detsembris saatis üks Suurbritannia annetuspõhine vaktsiinivastane aktivist Haagi pöördumise, millega taotles uurimise alustamist, kuid seda pole tänaseni tehtud. See, mida Kalle Grünthal nimetab toimiku numbriks, on tegelikult kriminaalkohtu väidetava vastuse järjekorra number. Sarnase numbri saab igasugune päring ka Eesti andmeregistrites.

Kohus teavitas pöördumise peale, et menetlust ei ole algatatud.

Kirjutis, mis kriminaalkohtule saadeti, sisaldab näiteks valeväiteid, et koroonavaktsiinid sisaldavad grafeenoksiidi, muudavad rakuehitust, või et arstid on vaktsineerimise kaudu naisi sundsteriliseerinud.

ICC vastus, millel toodud "kriminaaltoimiku" number.

Grünthali postitus viitab veel, et uurimine on algatatud Nürnbergi koodeksi rikkumise osas.

Nürnbergi koodeksile viitamine on levinud, kuid ebatäpne. Nimelt pole Nürnbergi koodeks mitte seaduste kogumik, mille rikkumist saab menetleda, vaid eetiliste reeglite kogumik, mida meditsiiniuuringutes kasutatakse (4). Ravimi- ja meditsiiniuuringute seadusandlus ei käi ilmtingimata Nürnbergi koodeksi järgi, kuigi hea tava on kujundatud ajalooliselt selle järgi.

Nürnbergi koodeksile viitamine on emotsionaalne, sest koodeks koostati pärast II maailmasõda kui uurimise all olid juutide peal eksperimenteerinud Natsi-Saksamaa arstid. Toonased teadlikud massitapmised pole aga võrreldavad koroonavaktsineerimisega (5).

See pole EKRE saadikule esimene kord Facebookis valetada. Kevadel mõtles ta näiteks välja, et hooldekodudes on vaktsiini tõttu suremus kasvanud (6) või suvel eksitas avalikkust, et Tallinna Lastehaiglas on surnud vaktsiini tõttu kaks poissi, üks tüdruk jäänud pimedaks (7).

Otsus: Tegemist on väljamõeldisega. Kriminaaluurimist pole Ühendkuningriikides koroonavaktsiinide osas alustatud. Süüdistusi pole sealsetele kabinetiliikmetele või tervishoiuametnikele esitatud ning ka Rahvusvaheline Kriminaalkohus pole asja menetlusse võtnud.

Jaga
Kommentaarid