Kui 2021. aasta alguses oli fosfori maailmaturuhind u 350 dollarit tonnist, siis nüüdseks on see tõusnud ajaloo kõrgeimale tasemele – 1000 dollari piirile. Väetised, nagu lämmastik ja fosfor, on taimede kasvuks sama kriitilised kui päike ja vesi ega mõjuta ainult viljakasvatust, vaid kogu põllumajandust ja loomakasvatust Eesti lehmade söödast kuni Brasiilia kohviistandusteni. Praegu otsib Euroopa Vene väetistele alternatiive sama hoogsalt kui gaasile. Seni Eestisse toodud väetistest 70% pärineb Venemaalt ja uusi tarneahelaid on keeruline luua.