Eesti Päevaleht ja välispartnerid võtsid ette reisi leidmaks inimesi, kelle lähedased on võidelnud separatistide poolel Ida-Ukrainas, toetanud diktatuure Lähis-Idast Aafrikani ja destabiliseerinud terveid regioone. See on elukutseliste kõrilõikajate lugu läbi pereliikmete, kes neid kõige paremini tu...

Joonatan Allandi,
Madis Kallas,
Daniel Leevik