1940. aastate teisel poolel oli Euroopa äsja sõjast läbi käinud. Pool Euroopat oli raudse eesriide taga. Saksamaa oli rusudes, paljud Prantsuse linnad olid puruks pommitatud, sama olukord valitses Inglismaal. Kardeti äärmusvasakpoolsete võimule tulekut. Lääneriikide väed olid demobiliseeritud, Stalini omad suures osas mitte.