Jätkusuutliku linnaliikuvuse kava annab vastused paljudele küsimustele ning sätestab erinevate valdkondade mõõdikud, viies ühtlasi Tallinna tegevused paremini kooskõlla nii riigi kui ka ÜRO dokumentidega. Teemade ring hõlmab tänavaruumi ohutust, tõhusat ühistransporti, rattaliiklust (eesmärgiks on, et iga kaheksas tallinlane teeb igapäevased sõidud rattaga ning kooli ja kodu vahet liigub rattaga neljandik õpilasi), liikuvuse valdkonnas uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, regionaalseid ja rahvusvahelisi ühendusi, parkimist ja suuniseid linnaplaneerimiseks (parkimisnormatiivid muutuvad täpsemaks ja arvestavad paremini linnakeskkonnaga).