Sisuliselt võttis Vene-Ukraina sõda kurnamissõja vormi. Paradoksaalsel kombel kordub I maailmasõja olukord, mil on tekkinud positsioonisõda, lahingutegevus on suurtükiväekeskne ja ohvriterohke ning lahingud meenutavad üldjoontes I maailmasõja niinimetatud ressursilahinguid – Verdun ja Somme.