Õpetajate palgaküsimuse kõrval oleme väga vähe rääkinud taasiseseisvumisaja ühest olulisimast reformist, mis saab sel aastal alguse – üleminek täielikult eestikeelsele õppele. Järk-järguline üleminek on tegelikult mitteametlikult alanud juba varem. Vene kodukeelega lapsed on jõudnud järjest agaramalt eestikeelsetesse koolidesse. See iseenesest tervitatav tendents on loomulikult ka suur murekoht ja lisapinge õpejatatele. Mitte ainult ei tule nüüd arvestada 20-30 ja rohkemgi õpilasega, nende iseloomujoonte, õpi- ja keskendusmisvõimega, vaid ka väga erineva või lausa puuduliku keeleoskusega. Võib vaid ette kujutada, kuivõrd keeruline olukord see tegelikult on.