Juba rohkem kui aasta on kolm erakonda - Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 - juurutanud parlamendis enamuse „ainuvalitsuse“ ning teinud seda viisil, mis on sügavalt kahjustamas kõike, mida oleme vaba riigi ja rahvana kolmkümmend aastat üles ehitanud. Justkui oma positsiooni ära kasutades on nad seadusi, väljakujunenud tavasid ja reegleid rikkudes küüniliselt, hoolimatult ning ülbelt opositsioonist minu hinnangul üle sõitnud, mõtlemata tagajärgedele, mida säärane tegevus kaasa toob. Kuid ennekõike on nad kahetsusväärselt ja pöördumatult labastanud ja tühistanud mõistet, mida tunneme sõnana valitsemiskultuur.