Selle deklaratsiooniga hinnati Venemaa relvajõudude ja okupatsioonivõimude tegevuse käigus sooritatud kuritegusid kui süstemaatilist tegevust Ukraina rahva hävitamiseks.