TSITAAT

21. mail Eesti Ekspressile antud intervjuus väidab Solman: "Üks neist [perepoliitika meedetest] oli juba eelmisel aastal kehtima hakanud kolmanda lapse toetus. See suurendas sünde veerandi võrra."

KONTROLL

Statistikaameti 16. jaanuari pressiteates kommenteeritakse tõusvat rahvaarvu: “Viimastel aastatel on riik sündimuse toetamiseks tõstnud tuntavalt kolme- ja enamalapseliste perede toetusi. See on aidanud kaasa kolmandate laste sünnile, sest võrreldes 2017. aastaga sündis möödunud aastal kolmandaid lapsi üle 500 võrra rohkem. See tähendab üle 20-protsendilist tõusu.”

Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur kommenteeris mullu mais Postimehele juba toona tõusule pööranud kolmandate laste sündide tõusu: "Tõenäoliselt on kolmanda või enama lapse sünd taas tõusuteele pööranud mitme teguri koosmõjul. Ühele kindlale põhjusele ei saa analüütiku sõnul sõrmega osutada.” Võimalike teguritena tõi ka Faktikontrolliga otse suhelnud Tammur välja nii Solmani mainitud toetuse, kui sünnitusealiste naiste vanuselise jaotuse. Viidatud loos möönab ka rahvastikuteadlane Allan Puur, et tegureid on tõenäoliselt mitu.

Ka vanemahüvitise mõju kohta Praxise poolt koostatud analüüs ei jõudnud järeldusele, nagu oleks riigi rahalisel toetusel olnud sündimusele märkimisväärne tõestatud mõju.

Me saame seega teha otsuse mitte terve tsitaadi kohta (seos toetuse ja sündimuse vahel), vaid ainult kolmandate laste sündivuse tõusu fakti osas. See on "pigem tõsi", sest Solmani väidetud veerand ja tegelik number 20% on piisavalt lähedased, ent kahtlus kogu väite liigse julguse osas jääb.

OTSUS

Pigem tõsi!


RIINA SOLMANI KOMMENTAAR

Nõustun küsimust kommenteerinud statistikaameti juhtivanalüütiku ja rahvastikuteadlasega, et sündide arvu kasvu taga on mitme teguri koosmõju, nende hulgas seos riiklike toetuste suurenemisega kolme- ja enamalapselistele peredele.“

Juhin tähelepanu, et faktikontroll on kasutanud andmeid statistikaameti 16. jaanuari pressiteatest. On ka värske statistikaameti pressiteade 9. maist, mis ütleb: „Möödunud aastal sündis 14 367 last, mis on ligi 600 lapse võrra rohkem kui aasta varem. Sündide arv oli praegusest suurem viimati 2011. aastal. Demograafilise olukorra tõttu väheneb sünnituseas naiste arv aasta-aastalt. Seetõttu tähendab sündide arvu kasv sündimuse kordajate suurenemist. Summaarne sündimuskordaja 2018. aastal oli 1,67, kuid veel aasta varem 1,59. Suhteliselt järsku kasvu võib seostada riiklike toetuste suurenemisega kolme- ja enamalapselistele peredele.“

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.


Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.