Pole karta, et Eesti elanikest tühjaks jookseks, kuid eestlaste kadumine on reaalne oht. Eestlaseks saadakse Eesti peres kasvades. Mitte geneetilise paratamatusena, kuid ka mitte sooviavalduse alusel. Seetõttu on Eesti perede sündide arv rahvuse püsimise elu ja surma küsimus.

Eestis on madala sündimuse probleemiga tegelemiseks – niipalju, kui see riigi võimuses täna on – sotsiaalministeerium. Seda jahmatavam oli ministeeriumi reaktsioon Servinski hoiatusele. Vana plaat jälle tagasi peale pandud!