Olete pidanud aastatepikkust võitlust õpetajate palga eest. Missugune peaks praegu õige palk olema?
(Võtab rahakoti vahelt välja märkmepaberi.) Kuna seda küsivad kõik ajakirjanikud, siis uuendan andmeid pidevalt. Eestis on alampalk praegu 584 eurot kuus. Arvan, et klassijuhatamine peaks Eestis olema tasustatud alampalgaga. Praegu saab klassijuhataja 130–140 eurot, kõige rohkem 150–160 eurot. Eesti kodaniku kasvatamine on raske ja vastutusrikas töö. Kas me tahame, et seda tehtaks hästi? Kas tahame head eestimeelset kodanikku? See raha tuleb leida! Kui ei leita, ei saa haridust paremaks teha.
Keskmine palk on praegu 1457 eurot. See peab olema tagatud miinimumtäiskoormuse eest. Miinimumtäiskoormus oli minu noorusajal 18 tundi nädalas. Pärast taasiseseisvumist tõusis see 20 tunni ja siis 21–22 tunni peale. Praegu on olenevalt koolist 22–23 tundi. Vaadake, mina olen eluaeg suutnud anda neli tundi päevas, kusjuures neljas ei ole enam nii kvaliteetne kui esimesed. Viies tund on juba vilets ja kuues olematu. Seega peaks miinimumtäiskoormuse tooma tagasi 18 tunni peale ja selle eest tuleb õpetajale maksta keskmist palka. Kui õpetaja on nõus olema klassijuhataja, tuleb sellele lisada 584 eurot, kokku saame 2100 eurot. Selline peakski õpetaja palk olema. Seda olen ma igale ministrile kõik need aastad rääkinud.

Pedagoogina jälgite kindlasti seksuaalse enesemääramise ea ümber käivat arutelu, mis on puhkenud Nõmme Kalju juhtumi tõttu. Kas seaduses praegu 14. eluaastale paigutatud piiri oleks vaja muuta või mitte?
Teate, ma ei ole Jeesus Naatsaretist. Julia oli vist 13 ja Romeo 15. Jeesuse ema ei olnud ka minu teada rohkem kui 15-16 aastat vana. Ma ei oska öelda. Kui Julia ja Romeo ei oleks kohtunud, siis ei oleks maailmakirjanduses seda lugu.