Tegelikkus on ilmselt komplitseeritum. Rõhutame, et artiklist ei selgu, et EKRE-ga kontakti otsimisest oleks tingimata asja saanud. Isegi kui Wagneri rühmitusel õnnestus oma agentide või mõtetega erakonda imbuda, pole ametlik koostöö Kremli eraarmeega ka salajases vormis kuigi tõenäoline. Vastasel juhul võinuksime ilmselt lugeda sellest Politico artikli asemel esmajärjekorras kaitsepolitsei algatatud kriminaalasjast või vähemalt aastaraamatust.