Sest keerulised asjad ongi võimatud, kui neid üksi ajada. Ent nad ei ole võimatud, kui neisse usub mitu inimest, kes ühendavad oma jõu ühise eesmärgi nimel.