Sellistel leketel on mõju kahes suunas. Esiteks annavad need olulist infot Venemaale - lekkinud materjali põhjal on Venemaal lisainfot, mille põhjal otsida lekitajaid enda ridadest. Lisaks annavad need infot Ukraina, USA ja teiste lääneriikide poolt plaanitud tegevuste kohta ning seeläbi võimaluse leida neile vastukäigud.