Mainisin viimases lauses sõna „töötajad“. Nüüd tahaksin esitada väljakutse iseenda sõnavalikule. Enam ei saa vaadata inimesi täis- või osakoormusega töötajatena, kes aitavad tööandjatel eesmärke saavutada. Töösuhete maailm on tänaseks palju keerulisem.