Riigieelarve peab adresseerima Eesti riigi kõige olulisemaid murekohti – ebavõrdsuse vähendamine, tervishoiusüsteemi tugevdamine, rahvastiku- ja majanduskriisi lahendamine ning julgeoleku kindlustamine. Praegusel valitsusel puudub aga nii lühike kui pikk plaan.