Palgatõusu vajadus on ilmne ja 1,7% on lihtsalt piinlikult vähe, arvestades inflatsiooni ja elukalliduse tõusu. Praeguses majandusolukorras on see tõus naeruväärne ja ei vasta õpetajate põhivajadustele ega ootustele. Selline palgatõus võib hoopis suurendada frustratsiooni ja demoraliseerida õpetajaid, kes on juba ammu oodanud reaalset tunnustust ja toetust.

Väike palgatõus ei taga õpetajatele mitte ainult majanduslikku turvalisust, vaid näitab ka, kuidas ühiskond väärtustab nende tööd ja panust. Kui valitsus ei tunnusta õpetajaid nende töö eest vääriliselt, võib see saata sõnumi, et haridus ei ole oluline ja õpetajate panus pole väärtuslik.