Viimase nädala väljaütlemistes kavandatava jäätmereformi teemal on otsitud nii süüdlasi kui vastutajaid, miks jäätmete liigiti kogumine ja nende ringlusse võtmine on Eestis nii kehvas seisus ja kuidas loodav plaan kõik mured lahendaks, kui ainult tootjad (seaduse tähenduses pakendiettevõtjad) hakkaksid rohkem keskkonnasäästlikke ja ringlusse võetavaid pakendeid tootma.