Ukraina kommunikatsiooni meetmed üritavad ennetada suuremat infotulva antud teemal ning luua ebasobiv foon taoliste uudiste levikuks. Ukraina sisejulgeolekuteenistus SBU pidas seepeale vajalikuks teha eraldi pressiteate, milles nad rõhutavad, et nad neutraliseerivad igasugused agentide võrgustike katsed Ukraina-vastaseks tegevuseks.