Artikli juures on kuvatõmmis väidetavast Zelenskõi ukaasist. Teisel pildil on kujutatud kaart Venemaa aladega, mille Zelenskõi väidetavalt Ukraina omadeks kuulutas. Tegu on valeinfoga.

Faktid

  • Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pole kuulutanud Venemaa territooriume Ukraina omaks.

  • Tegelikult ütles Zelenskõi, et esitab ülemraadale seaduseelnõu, et kehtestada topeltkodakondsuse saamise võimalus.

  • Eestineni levitatud kaart nn uute territooriumidega pärineb Facebookist ega pole kuidagi seotud Ukraina ametliku poliitikaga.

Zelenskõi teatas 22. jaanuaril, et allkirjastas määruse „Ukrainlastega ajalooliselt asustatud Venemaa aladest“.

„Täna peame astuma samme, et mitte ainult tugevdada Ukraina ja meie rahva ühtsust, vaid ka kaitsta oma õigusi ja vabadusi, tõde ukrainlaste kohta ning tõde meie ja meie ajaloo kohta. Selle eesmärgi edendamiseks olen täna kirjutamas alla määrusele „Ukrainlastega ajalooliselt asustatud Venemaa aladest“,“ ütles Zelenskõi oma pöördumises.

Lisaks teatas ta, et teeb ettepaneku muuta põhiseadust topeltkodakondsuse võimaldamiseks.

„See võimaldab kõigil etnilistel ukrainlastel ja nende järeltulijatel üle maailma saada meie kodakondsus. Loomulikult, välja arvatud agressorriigi kodanikel,“ lisas Zelenskõi.

Määrus №17/2024 on täismahus avaldatud Ukraina presidendi ametlikul veebilehel.

Dokumendis seisab, et Venemaa on sajandeid süstemaatiliselt hävitanud ukrainlaste rahvuslikku identiteeti, rõhunud ukrainlasi ning rikkunud nende õigusi ja vabadusi, eriti ukrainlastega ajalooliselt asustatud maadel Kubanis, Starodubštšinas, Põhja- ja Ida-Slobožanštšinas tänapäeva Krasnodari krai piirides, samuti Belgorodi, Brjanski, Voroneži, Kurski ja Rostovi oblastites Venemaal.

Dokumendis rõhutatakse, et Venemaa peab täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, et selle territooriumil elavatel ukrainlastel oleks õigus saada ukrainakeelset haridust ja selle vaba kasutamist, kodaniku-, sotsiaalseid, kultuurilisi ja usulisi õigusi. Samuti juurdepääsu ukrainakeelsele meediale ja rahumeelse kogunemise õigusele.

„Ukraina Ministrite Kabinet töötab rahvusvaheliste ekspertide, Ukraina maailmakongressi esindajate, teadlaste ja avalikkuse kaasamisel välja ja esitab Ukraina riiklikule julgeoleku- ja kaitsenõukogule tegevuskava ukrainlaste rahvusliku identiteedi säilitamiseks,“ seisab määruses.

Tegevuskava näeb mh ette tõendite ja tunnistuste kogumist ja uurimist kuritegude kohta, mida on toime pandud ajalooliselt etniliste ukrainlastega asustatud aladel Venemaal. Uurimine puudutab sunniviisilist venestamise poliitikat, poliitilisi repressioone ja küüditamisi. Rõhutatakse ajaloolise mälu taastamise ja säilitamise vajadust. Lisaks luuakse nende küsimustega tegelev keskus.

Määruses seisab, et tõhustatakse Venemaa desinformatsiooni ja propaganda vastu võitlemise tööd, mis puudutab ukrainlaste ja kõigi Venemaa poolt orjastatud rahvaste ajalugu ja praegust elu Venemaal. Selleks kaasatakse kohalikke ja välismaa teadlasi, eksperte, Ukraina kogukonna esindajaid ja organisatsioone välismaal.

Seega ei rääkinud Zelenskõi oma pöördumises ega määruses Venemaa territooriumide Ukraina omadeks kuulutamisest. Samuti pole ta öelnud, et see „võimaldab nende piirkondade elanikel Ukrainaga ühinemise“.

Eestineni portaalis avaldatud kaart väidetavate uute territooriumidega on eksitav.

Ukraina presidendi administratsioon pole säärast kaarti levitanud ning ka presidendi määrus ega avaldus seda ei sisalda. Zelenskõi määruse ja avalduse kontekstis pole ametlikul tasandil üldse mingisuguseid kaarte levitatud.

Eestineni avaldatud kaart pärineb 2014. aastast. Esmalt ilmus see Facebooki lehel Ei agressioonile (Нет агрессии). See lehekülg pole kuidagi seotud Ukraina presidendi ega ühegi ametiasutusega.

„Sõbrad! Mu tuttav Kolomoisky staabist lekitas pommuudise! Selgub, et seal on, nagu nad seda staabis kutsuvad, „Kolomoisky plaan ja kaart“. Kaardil on kujutatud Venemaa alad, mis varem kuulusid erinevatel aegadel Ukrainale. Ja nüüd tahab Kolomoisky nad tagasi tuua,“ seisab 2014. aasta postituses.

Igor Kolomoisky on Ukraina oligarh. Kiievi Ševtšenkovski ringkonnakohus võttis ta eelmise aasta septembris vahi alla. Ukraina julgeolekuteenistus SBU kahtlustab ärimeest kelmuses ja kuritegelikul teel omandatud vara legaliseerimises.

Otsus: vale. Zelenskõi pole kuulutanud Venemaa territooriume Ukraina omadeks. Tegelikult ütles Zelenskõi, et teeb ülemraadale ettepaneku muuta põhiseadust topeltkodakondsuse võimaldamiseks. Eestineni levitatud kaart nn uute territooriumidega pärineb Facebookist ega pole kuidagi seotud Ukraina ametliku poliitikaga.