Direktiivi eesmärk on suurendada palgapoliitikate läbipaistvust ja seeläbi aja jooksul kaotada sarnast tööd tegevate ja naiste ja meeste palgaerinevused. Selleks peavad tööandjad kindlaks tegema, millised töötajad ettevõttes teevad sarnase väärtusega tööd ja tagama neile samaväärse tasu. Tööandjatel lasub edaspidi ka kohustus kujundada selged palgasüsteemid, neid töötajatele tutvustada ja selgitada. Organisatsioonid peavad ka hakkama mõõtma sarnast tööd tegevate naiste ja meeste palkade erinevust ning avalikustama selle info ettevõtte veebisaidil. Palgalõhe info tuleb edastada ka töötajatele.