Soolise palgalõhe taga peitub mitme põhjuse keerukas koosmõju. Suur palgalõhe võib tuleneda sellest, et naised töötavad sagedamini madala palgaga sektorites või paljud naised teevad osalise tööajaga tööd. 2022. aasta statistika näitab, et Euroopa Liidus (EL) töötab osalise tööajaga 28% naistest ja 8% meestest. Hoolimata sellest, et EL-is on rohkem naisi, kes kõrghariduse omandavad, on kõrgharidusega naised tööturul vähem esindatud kui mehed.