Palgalõhest kõneldes peakski otsima vastust hoopis küsimusele, miks satuvad tüdrukud klienditeenindajaks ja poisid arendajaks. Praegu arendajaid otsides märkan, et naisi kandideerib vähe, kui üldse. Nende seas omakorda on loomulikult väga häid tegijaid, aga meestega võrreldes leidub rohkem ikkagi juunior-taseme arendajaid. Seda põhjustab vähemalt osaliselt asjaolu, et tüdrukud jõuavad reaalainete ja tehnoloogia juurde tavaliselt hiljem kui poisid, ühiskond suunab mehi tegelema tehnikaga ja naisi pehmemate aladega.