Miks on ERR-i uus hoone olulisem kui Tallinna kunstihoone või linnahall? Mille põhjal valik tehti? Mida arvate sellest, et rahanappuse olukorras tuleks eelistada odavamaid ja pooleliolevaid hooneid kallimatele ja veel ehitamata hoonetele?