Alustame sellest, kas tuumajaama on vaja? See on vägagi lai küsimus. Mina leian, et tuumajaam on väga hea meede mitmete probleemide lahendamiseks koostoimes kõigi teiste taastuvenergiaallikatega. Ta pakub stabiilset energiat üle pooleks sajandiks, on hea elektri ja sooja allikas tööstusele ning annab võimaluse korral sooja ka keskküttele. Ehk siis rakendust leiab tuumaenergiale rohkesti, mistõttu ma leian, et selle arendusvõimalused peaksid jääma ka erasektorile.