Women @ Work uuringus osales ligikaudu 5000 naist. Pooled neist tunnistasid, et võrreldes eelmise aastaga on nende stressitase tõusnud. Kusjuures oli mure vaimse heaolu osas üks kolmest peamisest probleemist. Stressitase ja vaimne heaolu on tihedalt seotud töötundidega. Pooled naistest, kes töötavad oma lepingujärgsete tundide piires, väitsid, et nende vaimne tervis on hea. Sellega väitega nõustus ainult 23% neist, kes teevad ületunde. Lisaks tunneb vaid 37% naistest, et suudab täielikult tööst välja lülituda.