Muidugi on vähktõbi keeruline probleem, selle nimetuse alla käib palju erinevaid kasvajatüüpe, kuid tänapäeva teadmisi arvestades on erinevaid meetmeid kasutades võimalik vähktõve mõju oluliselt vähendada. Keerulistele probleemidele, nagu vähktõbi, ei olegi üldiselt lihtsaid lahendusi, küll aga on võimalik saavutada selle vastu olulist edu erinevate tegevuste sihikindlas ja regulaarses koosmõjus. Tänapäevastel teadusandmetel on 40% vähijuhtudest välditavad ning suur osa mittevälditavatest juhtudest on õigeaegsel avastamisel edukalt ravitavad. Me kõik saame teadliku tegevuse korral vähktõve võimalikku mõju oluliselt vähendada.