Kõige rohkem sõltub see olukorrast rinnetel või õigemini sellest, milline on Venemaa presidendi hinnang sõjatandril toimuvale. Teisalt mõjutab Venemaa otsust Hiina RV suutlikkus käivitada alternatiivne läbirääkimiste protsess.

Praegu ei näi nende tegevuses erilist energiat olevat. Tänase seisuga ei ole võimalik ette kujutada, et Venemaa osaleks Ukraina initsieeritud protsessis, kuid Ukrainal aitab rahuprotsessiga tegelemine konsolideerida neid, kes peavad Venemaad agressorriigiks ning saavutada seeläbi initsiatiivi strateegilisel tasandil.

NATO tippkohtumise eel on uuesti tulnud teateid F-16 hävitajate saabumisest Ukrainasse suve jooksul. Varasemad optimistlikud, ent siiski realistlikud prognoosid kõnelesid kõige varem juunis/juulis saabuvatest hävitajatest. Võimalik, et Venemaa viimaste nädalate raketirünnakud Ukraina lennuväljadele on osaliselt edu kandnud.