VÄIDE

Martin Helme esmaspäeval sotsiaalmeedias kooseluseaduse kehtetukstunnistamise seaduse riigkogu suurde saali saatmisse puutuvat õiguskomisjoni patiseisu. Postimehes 25. septembril avaldatud artikli kohaselt ütles ta: “Komisjon peab vastavalt kodukorra seadusele saatma kooseluseaduse tühistamise eelnõu suurde saali esimesele lugemisele mitte hiljem kui sügisistungjärgu 4. nädalal ehk kuupäevadel 10.-12. oktoober” ning et see on “Jõhker opositsiooni teerullimine ja seaduserikkumine – kusjuures kahe opositsioonierakonna kaasabil.”

KONTROLL

Kontrolli all on Helme sõnade seadusesse puutuva osa vettpidavus. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaandes on kirjas:

“Eelnõu esimene lugemine peab toimuma riigikogu täiskogu seitsme töönädala jooksul eelnõu menetlusse võtmisest arvates. (...) Riigikogu täiskogu töönädala mõiste on avatud RKKTS § 46 lõikes 1; selle kohaselt on tegemist nädalaga, millal toimuvad riigikogu korralised istungid. Tähtaeg hakkab kulgema riigikogu juhatuse eelnõu menetlusse võtmise otsuse (vt RKKTS § 93 lg 1) tegemisele järgneva töönädala algusest.”

Riigikogu kodulehekülje kohaselt võeti eelnõu menetlusse 16.05.2017. Vaadates riigikogu töögraafikut , näeme, et eelnõu tuleb saata riigikogu suurde saali seitsme töönädala jooksul alates 29. maiga algavast nädalast. See tähendab, et viimane aeg jääb vahemikku 9. - 12. oktoober.

Seaduse kommentaaride kohaselt vastutab tähtajast kinnipidamise eest käesoleval juhul õiguskomisjon. Riigikogu juhatus peab küll jälgima, et RKKTS-i täidetaks, kuid volitust tähtaja möödumisel eelnõu ise päevakorda panna neil pole. Vajadusel on riigikogu juhatusel kohustus juhtida õiguskomisjoni tähelepanu tähtajale ja nõuda sellest kinnipidamist.

OTSUS

Tõsi. Kui eelnõu 9. - 12. oktoobri töönädalal riigikogus esimesele lugemisele ei lähe, siis on rikutud seadust.

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.