Ka Eestis võiks siseriiklik tööstuse arengustrateegia olla see esimene samm, mille alusel kliimasõjas positsioone võtta. Ühtlasi võimaldaks see loobuda iganenud ettevõtluspoliitikast ning üle minna kaasaegsele, kliimaneutraalsuse eesmärgiga seotud ning rohepööret toetavale ettevõtluspoliitikale.