Kolm aastat tagasi oli surmajuhte 31, seejärel tõusis see 39-le ning mullu oli praeguste andmete kohaselt 79. Selle aasta alguse meediavoo täitsid uudised uuest üliohtlikust nitaseenist, uuest sünteetilisest opioidist, mis ei allu metadooni ravile.