Lisaks autonoomsusele, kompetentsuse tundele, tunnustusele, hoolimisele, lugupidamisele, usaldusele ja juhtkonna toele tundub, et kõige rohkem vajavad õpetajad aega, et jõuda ära teha kõik need vastutusrikkad ülesanded, mida on vaja ühe uue põlvkonna õpetamiseks. Kõik viimase aja haridusteemalised vestlused on minu jaoks jõudnud ühte kohta - õpetaja vajab aega!

Üks kaval nipp aega juurde saada on võimalikult palju ülesandeid õpilastele anda. On selleks siis ümberpööratud klassiruumi meetod või õpilasele suurema vastutuse andmine. Olen kogenud, et täiskasvanutena ei usalda me lapsi piisavalt ja arvame, et nad ei pruugi võtta vastutust. Sellega võtame aga endale liiga suure ajalise kohustuse, millest võiksime õppida lahti laskma.