Tõepoolest – paljusid kliimaeesmärke saab ellu viia vaid käskusid jagades ja keeldusid seades. Kuidas siis veel? Kas inimesed tahaksid vabast tahtest oma majandustegevuse, poliitilise agenda ja isiklikud tarbimisharjumused ümber mõtestada? Mõned kindlasti, aga enamus mitte.