Kui nõukogude ajal toimusid regulaarselt tsiviilkaitsepäevad ja -kuud ning asutustes ja ettevõtetes pidid olema tsiviilkaitsesalgad, siis aegade muutudes lõppes keskkoolides isegi tüdrukute meditsiiniõpe, kuidas haavu siduda, lahastada ja mida peaks teadma ravimitest. Pole siis imestada, et Venemaa täiemahulise sõja puhkedes Ukraina vastu, on Eesti pidanud kodanikukaitses alustama nullist. Kahjuks pole väga palju kaugemale jõutud.