Alustuseks tuleb ümber lükata abilinnapea väide, et opositsiooni ettepanekute hulgas pole ühtegi, mis tegeleks eestikeelsele haridusele üleminekuga. Ligi pool miljonit eurot nägime ette selleks, et toetada täiendavaid tegevusi eestikeelele õppele üleminekuks, sh tugispetsialistide palkamiseks. Lisaks leidsime katteallikad selleks, et suunata eestikeelsesse haridusse täiendavad 10 miljonit eurot. Selle 10 miljoni euroga tõusnuks koolide ja lasteaia õpetajate töötasu 1750-lt eurolt 1850-le ning õpetajate abide töötasu lasteaias 1050-lt 1200-le.

See palgatõus oleks otseselt toetanud eestikeelsele õppele üleminekut. Huvitav on aga see, et sotsiaaldemokraadid räägivad vabariigi valitsuses, et õpetajate palgad peavad tõusma, kuid raha selleks ei leia. Tallinna tasandil räägivad sotsid samuti, et lasteaia ja kooliõpetaja palk peab tõusma, kuid vajalikku raha selleks ei leita. Kas seda takistavad siis Reformierakond ja Keskerakond või on asi ikkagi sotsides endas?