Tegemist oli kokkuvõttega Arenguseire Keskuse raportist, mis käsitles hariduse, peamiselt aga õpetajaameti, koormuse ja palgatemaatika väljakutseid laiemalt. Tean juba ette, et õpetajate töötasude diferentseerimine olenevalt maakonnast ja õpilaste arvust tekitab vastakaid reaktsioone, aga oleme ausad, õpetaja ja õpetaja töö võivad erineda väga drastiliselt. Tänast riigi palgapoliitikat võiks iseloomustada rohkem nii, et palka makstakse õpetajaks olemise, mitte õpetamise eest.