Lihtsamaks teeb eesmärgi saavutamise kindlasti teadmine, et osaliselt on raha tõesti ju haridussüsteemis olemas. Kui suudaksime kokku leppida, missugusena soovime näha meie koolivõrku ning milliseid muudatusi oleme valmis nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil tegema, astuksime juba suure sammu edasi. Gümnaasiumihariduse riigi vastutusele võtmine annab omavalitsustele võime suunata päris suur hulk raha põhikooli ja lasteaeda.