Sellest hoolimata pöörleb kliimapoliitikaarutelu teravik Eestis ümber energeetika. Taastuvenergiast, põlevkivist ja tuumajaamast kuuleme pea iga päev, kuid põllumajandus, transport ja maavaradega seonduv tõusetub vaid protestiaktsioondisest rääkides.